Identitet

Ime:Lamp en Licht Online B.V., acting under the name of "lampaisvjetlo.ba"

Poslovna adresa: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nederland

Telefonski broj:

Adresa e-pošte: [email protected]

Broj trgovačkog registra (COC broj): 67722415

PDV broj: NL857149039B01

 

Cijene i informacije

Sve su cijene navedene s PDV-om i podliježu očitim greškama pri programiranju i tipkanju. Nismo odgovorni za promjene (boje) zbog kvaliteta ekrana. U cijenu nisu uvršteni troškovi slanja. Ako se troškovi slanja naplaćuju, to je jasno navedeno prije sklapanja ugovora.

 

Izvršavanje ugovora

Prije sklapanja ugovora, na mrežnom se mjestu objavljuju informacije kojima se jasno opisuju način i period u kojem će narudžba biti dostavljena. Narudžbe se u svakom slučaju dostavljaju u roku od 30 dana. Ako određenu robu nije moguće dostaviti (na vrijeme), bićete obaviješteni na vrijeme. U tom slučaju, možete prihvatiti novi datum dostave ili ponuđenu zamjenu ili besplatno raskinuti ugovor. Zadržavamo pravo ne obaviti dostavu na određene lokacije ili određena područja ako je transport potrebno obaviti morem, pri čemu imamo značajne transportne troškove.

 

Pravo na povlačenje

Imate pravo raskinuti ovaj ugovor u roku od 30 dana bez navođenja razloga. Period za raskid ističe nakon 30 danaod dana na koji vi ili treća strana koja nije špediter, a koju navedete, steknu fizički posjed nad posljednjim artiklom.

Da biste ostvarili pravo na raskid, o svojoj nas odluci o otkazivanju morate obavijestiti putem jasne izjave (npr., pisma poslanog poštom, faksom ili e-poštom). Možete upotrijebiti priloženi formular za raskid, ali to nije obavezno.

Lamp en Licht Online B.V.

Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nederland

[email protected]

Da biste poštovali rok za raskid, dovoljno je da pošaljete svoje obavještenje koje se tiče ostvarivanja vašeg prava na raskid prije isteka perioda za otkazivanje.

 

Posljedice raskida

Ako raskinete ovaj ugovor, vratićemo vam iznose svih uplata koje smo od vas primili, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova nastalih ako odaberete vrstu dostave koja se razlikuje od najjeftinije vrste standardne dostave koju nudimo), bez neopravdanog kašnjenja i u svakom slučaju najkasnije 14 dana od dana na koji smo obaviješteni o vašoj odluci da se povučete iz ovog ugovora. Povrat ćemo obaviti na isti način na koji je obavljena prvobitna transakcija, osim ako izričito ne navedete drugačije; u svakom slučaju, ne snosimo nikakve naknade kao rezultat tog povrata. Povrat možemo zadržati dok ne primimo robu ili dok ne dostavite dokaz o tome da ste poslali robu, zavisno od toga koji od ta dva datuma nastupi ranije.

Robu šaljete ili predajete nama bez nepotrebnog kašnjenja, a najkasnije 30 dana od dana na koji nas obavijestite o povlačenju iz ovog ugovora. Rok je zadovoljen ako robu pošaljete prije isteka perioda od 30 dana Moraćete snositi direktne troškove povrata robe. Odgovorni ste samo za umanjenju vrijednost robe kao rezultat rukovanja robom na način osim onog potrebnog za utvrđivanje prirode, karakteristike i funkcionisanja robe.

 

Plaćanje

Plaćanje mora biti obavljeno u skladu s istim metodom plaćanja koji je definisan pri pravljenju narudžbe – kada to važi – na mrežnom mjestu. Ako ne ispunite obavezu plaćanja, obavijestićemo vas o tome i dati vam još 14 dana za ispunjavanje obaveze plaćanja. Ako ne ispunite obavezu plaćanja u tom roku od 14 dana, dugovaćete zatezne kamate na dugovani iznos, a mi ćemo vam imati pravo obračunati sve troškove vansudske naplate.

Konsolidovani račun društva FittinQ B.V. Za naplatu se upotrebljava (COC broj 17208874, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert).

 

Garancija i usklađenost

Kada naručujete od nas, imate pravo na zakonsku garanciju. Garantujemo da roba zadovoljava navedene specifikacije i zahtjeve kvaliteta koje možete očekivati.

 

Pritužbe

Ako imate pritužbu, o tome nas obavijestite što je prije moguće (pogledajte podatke za kontakt u prethodnom tekstu). Vašom ćemo se pritužbom pozabaviti što je prije moguće, a sadržajan ćete odgovor primiti u roku od 14 dana. Ako niste zadovoljni načinom na koji je vaša pritužba obrađena, možete je podnijeti i putem europske platforme za internetsko rješavanje sporova (ODR platforma) http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Završne odredbe

Ovaj ugovor podliježe zakonima Nizozemske. Izbor tih zakona ne dovodi u pitanje zaštitu koju imate u skladu s imperativnim pravom u vašem prebivalištu. U mjeri u kojoj obavezujućim imperativnim pravom nije drugačije definisano, svi sporovi proizašli iz ugovora s vama podnose se nadležnom nizozemskom sudu u okrugu u kojem se nalazi naše sjedište.